Historia pierników

Toruńskie pierniki są jednym z najbardziej znanych produktów regionalnych w Polsce. Historia pierników, związana oczywiście z Toruniem, sięga już średniowiecza.

Pierwsze wzmianki o toruńskich piernikach pochodzą z XIV wieku. Wówczas miasto było ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym, a pierniki były jednym z najważniejszych towarów produkowanych przez toruńskich rzemieślników.

Więcej