Najsłynniejszy mieszkaniec Torunia — Mikołaj Kopernik

W historii Torunia było wiele wybitnych postaci. Tą, której nikomu nie trzeba przedstawiać, i którą znają wszyscy, jest z pewnością Mikołaj Kopernik.  W Toruniu znajdziecie wiele śladów upamiętniających życie tego niezwykłego człowieka.

Kim był Mikołaj Kopernik?

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w rodzinnej kamienicy, mieszczącej się przy ówczesnej ulicy świętej Anny (obecnie jest to ulica Mikołaja Kopernika). Był najmłodszym spośród czwórki dzieci bogatego kupca Mikołaja Kopernika seniora oraz Barbary Watzenrode. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Toruniu. Był etnicznym Niemcem, ale również wiernym poddanym Króla Polski. Językiem polskim władał jednak słabo. Zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku, gdzie spędził z przerwami 33 lata swojego życia. Za przyczynę jego śmierci uznaje się wylew krwi do mózgu.

Znany jest przede wszystkim jako twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. To on jako pierwszy dowiódł, że Ziemia nie stanowi centrum kosmosu, a jest jedynie jedną z planet, które krążą wokół Słońca. Odkrył również, że Ziemia nie stoi w miejscu, a wynikiem jej ruchu jest cykl dobowy oraz roczny. Najsłynniejszy mieszkaniec Torunia oprócz tego, że był wybitnym astronomem o szerokiej wiedzy, ogromnej pasji i doskonałej intuicji, był również matematykiem, ekonomistą, prawnikiem, lekarzem oraz duchownym.

Dom Mikołaja Kopernika

Istnieje teoria, wedle której Mikołaj Kopernik urodził się w domu położonym przy Rynku Starego Miasta. Ten jednak nie przetrwał do dziś i nie ma możliwości potwierdzenia tej informacji. Za oficjalne miejsce narodzin astronoma uznaje się zatem wspomniany wyżej dom przy dawnej ulicy świętej Anny. Obecnie w tej lokalizacji, przy ulicy Mikołaja Kopernika 15/17, znajduje się muzeum poświęcone pamięci sławnego torunianina. Budynek pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku i jest cennym zabytkiem architektonicznym. Zwiedzający Dom Mikołaja Kopernika mają możliwość zapoznania się z wnętrzem dwóch sąsiadujących budynków. Czeka tam na nich wiele atrakcji skupionych wokół trzech głównych zagadnień — nauka dawna i współczesna, życie codzienne rodziny mieszczańskiej w późnogotyckim hanzeatyckim domostwie, oraz życie i dzieło Mikołaja Kopernika.

Planetarium

Aby lepiej poznać efekty badań najsłynniejszego Torunianina, zachęcamy również do wizyty w Planetarium, które mieści się w przy ulicy Franciszkańskiej 15. Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium — Toruń” funkcjonuje jako obiekt kulturalny prowadzony przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gościom udostępniana jest sala projekcyjna pod kopułą, wystawa Geodium oraz interaktywna przestrzeń stylizowana na bazę kosmiczną o nazwie Baza MARS#17.

Pomnik Mikołaja Kopernika

Zdjęcie z najsłynniejszym mieszkańcem Torunia możecie sobie zrobić podczas spaceru po Rynku Starego Miasta. Od 1853 roku w jego południowo-wschodnim narożniku stoi pomnik upamiętniający wybitnego astronoma. Figurę zaprojektował berliński artysta Fryderyk Abraham Tieck. Rzeźba została odlana z brązu i ma 2,5 metra wysokości. Na cokole, na którym ustawiono pomnik, widnieje łaciński napis „Tu stoi torunianin, który ruszył Ziemię, a zatrzymał Słońce i niebo”.

Zobacz także:

Sławni torunianie

Sławne torunianki

Fontanna Cosmopolis

Apartamenty w Toruniu