Honorowa obywatelka Torunia Elżbieta Zawacka

W dzisiejszym wpisie przeniesiemy się do czasów, kiedy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim, bo właśnie wtedy na świat przyszła kolejna bohaterka naszego cyklu postacie Torunia – Elżbieta Zawacka.

Elżbieta Zawacka ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim, by następnie pracować jako nauczycielka.

Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Elżbieta miała już pewną wiedzę dotyczącą obrony kraju, bo już za czasów studiów związała się z organizacją Przysposobienie Wojskowe Kobiet, gdzie później udzielała się jako instruktorka.

Na wojnie pełniła funkcję kurierki Komendy Głównej Armii Krajowej. Była jedyną kobietą, która wykonała skok ze spadochronem wspólnie z cichociemnymi. Brała udział w powstaniu warszawskim, a po kapitulacji przedostała się do Krakowa. Odbudowywała tam zerwaną łączność ze Sztabem Naczelnego Wodza.

Po wojnie kontynuowała pracę nauczycielki. 5 września 1951 została aresztowana i po procesie skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Opuściła więzienie 24 lutego 1955.

Po wyjściu na wolność dalej pracowała w szkolnictwie. W 1965 r. obroniła doktorat, a w 1973 uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1996 stała się profesorem nauk humanistycznych.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego. W 1993. Rada Miasta Torunia przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Torunia.

Odeszła w wieku niemal 100 lat. Pochowana jest na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

Zapraszamy do przeczytania innych naszych wpisów dotyczących postaci Torunia oraz do odwiedzenia naszych apartamentów.