Czy ktoś jeszcze pamięta pierwszy słownik języka polskiego? Dziś w dobie galopującego w rozwoju internetu, ciężko sobie przypomnieć. Pomału jest to wiedza tajemna, którą dysponuję tylko studenci polonistyki! Dlatego dziś trochę odświeżymy Wam temat pierwszego 6-tomowego Słownika Języka polskiego, którego autorem był torunianin Samuel Bogumił Linde (1771-1847).

Choć trudno w to uwierzyć, Słownik Języka Polskiego autorstwa Lindego był pierwszą nowoczesną publikacją naukową tego typ. Linde opierał się na polskich drukach z XVI-XVIII wieku. Przy każdym wyrazie w słowniku znajdują się liczne cytaty dotyczące sposobu użycia danego wyrazu w kontekście. Słownik Lindego stał się wzorem, przykładem do naśladowania dla uczonych z całej Europy.

Torunianin Samuel Bogumił Linde

Torunianin Samuel Bogumił Linde urodził się w nieistniejącej już dziś kamienicy przy ul. Małe Garbary 2 w 1771 roku. Obecnie stoi tam budynek z pocz. XX w., na którym umieszczono tablicę pamiątkową. Linde poświęcono także pomnik stojący od 1976 roku przed gmachem Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego. Jego imię nosi jedna z ulic na Bydgoskim Przedmieściu, III Liceum Ogólnokształcące, a także Nagroda Literacka Miast Partnerskich Torunia i Getyngi przyznawana litearatom w czasie Toruńskiego Festiwalu Książki, który odbywa się w listopadzie każdego roku.

Samuel Linde był bardzo zaangażowany w życie naukowe, polityczne, oświatowe i bibliofilskie. Był m.in. członkiem Izby Edukacyjnej kierującej sprawami oświaty Księstwa Warszawskiego, jednym z organizatorów i pierwszych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, radcą Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i pełnił wiele innych funkcji.

W 1844 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Jego imię nosi Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi, przyznawana corocznie od 1996 r. przez władze miejskie dwóch zaprzyjaźnionych miast – Torunia i Getyngi.

Czy znaliście albo pamiętaliście z czasów szkolnych lub studenckich postać Samuela Bogumiła Linde?

Serdecznie zapraszamy Was do Torunia, gdzie możecie skorzystać z bezpiecznej oferty apartamentów firmy Rentoom, aby spokojnie zwiedzić nasze piękne miasto.

 

Zobacz także:

Dlaczego warto zwiedzić Toruń?

Postacie Torunia – Samuel Thomas Sömmerring

Postacie Torunia – Tony Halik