Światowy Kongres Kopernikański

19 lutego 2023 roku przypada 550 rocznica narodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zaplanowano Światowy Kongres Kopernikański. Jego uroczysta inauguracja będzie miała miejsce w Toruniu i odbędzie się właśnie 19 lutego 2023 roku.

Miasta, z którymi był związany Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Został ochrzczony w Katedrze świętych Janów. To w Toruniu się wychowywał i pobierał pierwsze nauki. W mieście znajdziecie wiele atrakcji, które przeniosą Was w czasy słynnego astronoma i pozwolą poznać bliżej historię jego życia. Do najpopularniejszych należy Dom Mikołaja Kopernika i toruńskie planetarium, a jego pomnik stanowi jeden z najbardziej znanych punktów toruńskiej starówki.

Podczas swojego 70-letniego życia Mikołaj Kopernik zostawił ślady również w wielu innych miejscach. W wieku 18 lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej (obecny Uniwersytet Jagielloński), gdzie przebywał od 1491 do 1495 roku. Naukę kontynuował we Włoszech. W Bolonii studiował prawo, w Padwie medycynę, w Ferrarze również prawo. Do Polski powrócił w 1503 roku. W tym czasie przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim na dworze swojego wuja biskupa Łukasza Waltzenrode, który ze względu na pogarszający się stan zdrowia wymagał opieki. W 1511 Mikołaj Kopernik osiadł w Olsztynie, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję kanonika. Doniesienia historyków potwierdzają również jego liczne związki z Gdańskiem. Astronom wielokrotnie odwiedzał tam swoich kuzynów.

Najwięcej czasu, bo 33 lata swojego życia, Mikołaj Kopernik spędził we Fromborku. To tam uczony prowadził najważniejsze obserwacje astronomiczne i napisał dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. Tam też 14 maja 1543 roku zmarł.

Jakie miasta będą świętowały 550 rocznicę narodzin Kopernika?

Światowy Kongres Kopernikański upamiętniający 550 rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika to przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozpoczęcie będzie miało miejsce 19 lutego 2023 roku w Toruniu. Na czas imprezy zaplanowano liczne prelekcje wybitnych kulturoznawców, historyków i literaturoznawców, także z zagranicy. Głównymi tematami wykładów będą ekonomia, filozofia oraz życie Mikołaja Kopernika. Toruńska część kongresu została zaplanowana na czas pomiędzy 12 a 15 września 2023. W maju wydarzenie przeniesie się do Olsztyna, a w czerwcu do Krakowa.

Głównym celem Światowego Kongresu Kopernikańskiego jest wymiana wyników badań, doświadczeń i wniosków z ostatnich 5 lat, które zgromadzono w zakresie takich dziedzin jak ekonomia, astronomia czy medycyna.

Zobacz także:

550 rocznica narodzin Mikołaja Kopernika

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Apartamenty w Toruniu